Home Page Image
 
 
 


Biografie

Studie: Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Leiden, hoofdvak: oudere Nederlandse letterkunde, bijvakken: Nederlandse taalkunde, muziekgeschiedenis en codicologie. Afgestudeerd in 1979 op een scriptie met de titel Benamingen van muziekinstrumenten in het Middelnederlands (‘Names of musical instruments in Middle Dutch’).

In 2006 gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden op een filologisch-codicologische dissertatie met de titel De natuur in beeld. Middeleeuwse mensen, dieren, planten en stenen in de geïllustreerde handschriften van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme ( ‘Nature in pictures. Medieval people, animals and stones in the illustrated manuscripts of Der naturen bloeme by Jacob van Maerlant').

Werk: vanaf 1980 werkzaam op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) te Leiden, eerst als aspirant-redacteur, sinds 1982 als redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Na voltooiing van het WNT lid van de redactie van het Electronisch WNT, voorloper van het Woordenboek der Nederlandsche Taal op internet (iWNT). Vanaf 2005 werkzaam op de Taalbank Nederlands van het INL.

Onderzoeksinteresses: lexicologie, Jacob van Maerlant, filologie, codicologie en muziekgeschiedenis.