Home Page Image
 
 
 


Over Hans Westgeest

Hans Westgeest (1954-) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Leiden, met als hoofdvak Middelnederlandse letterkunde en als bijvakken: Nederlandse taalkunde, muziekgeschiedenis en codicologie. Hij studeerde af in 1979 op een scriptie met de titel Benamingen van muziekinstrumenten in het Middelnederlands.

In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit van Leiden op een filologisch-codicologische dissertatie met de titel De natuur in beeld. Middeleeuwse mensen, dieren, planten en stenen in de ge´llustreerde handschriften van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme.

Vanaf 1980 was hij werkzaam op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) te Leiden, eerst als aspirant-redacteur, sinds 1982 als redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).

Na voltooiing daarvan in 2001 was Westgeest o.m. verbonden aan de Taalbank Nederlands van het INL. Vanaf 2016 was hij in dienst van het Instituut voor de Nederlandse Taal (IvdNT), dat in dat jaar in de plaats kwam van het INL. Daar hield hij zich als taalkundige/onderzoeker m.n. bezig met het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN).

Onder zijn onderzoeksinteresses bevinden zich o.m. lexicologie, Jacob van Maerlant, filologie, codicologie en muziekgeschiedenis.

Contact:

Dr. J.P. Westgeest
email: hans.westgeest@gmail.com