Home Page Image
 
 
 


Publicaties

Lexicografie

Woordenboek der Nederlandsche Taal. Artikelen in de delen XII-4 (1972-1981), XVII-3 (1975-1984), XIX (1959-1982), XX-1 en 2 (1982-1988), XXII-1 (1972-1987), XXIII t/m XXVIII (1974-1996), XXIX (1996-1998), Aanvullingen I-III (2001).

J.P. Westgeest, “Over een etymologie van de oude rechtsterm verlagen ‘ruilen' ". In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 110 (1994), pp. 141-144. Klik hier

M. Mooijaart and H. Westgeest, “Terminology and the Woordenboek der Nederlandsche Taal”. In: Willy Martin e.a., Euralex 1994 Proceedings. Papers submitted to the 6th EURALEX International Congress on Lexicography in Amsterdam, The Netherlands. pp. 555-564. Klik hier

M. Mooijaart en H. Westgeest, “Muziek in de kathedraal. De muzikale vakwoordenschat in het Woordenboek der Nederlandsche Taal”. In: Trefwoord 11 (1996), pp. 53-69. Klik hier

E. Beijk en H. Westgeest, “Woorden maken van werk. Over het eerste lid in de werk-samenstellingen”. In: Het grootste woordenboek van de wereld. Een kijkje achter de kolommen van het WNT. Leiden, 1998, pp. 175-187.

H.A.C. Lambermont en J.P. Westgeest, “”Een merkwaardig geval van plagiaat”. Over ‘dubbele’ citaten in het WNT-materiaal”. In: Het grootste woordenboek van de wereld. Een kijkje achter de kolommen van het WNT. Leiden, 1998, pp. 237-257.


Literatuur/filologie

J.P. Westgeest, “Casteleins code gekraakt”. In: De Nieuwe Taalgids 80 (1987), pp. 111-124. Klik hier

J.P. Westgeest, [boekbespreking van] Traude-Marie Nischik, Das volkssprachliche Naturbuch im späten Mittelalter. Sachkunde und Dinginterpretation bei Jacob van Maerlant und Konrad von Megenberg (Tübingen, 1986). In: De Nieuwe Taalgids 83 (1990), pp. 453-457. Klik hier

J.P. Westgeest, “Maerlant bij de dokter: het dichterlijk gewaad gaat uit”. In: W.P. Gerritsen e.a., Een school spierinkjes. Kleine opstellen over Middelnederlandse artes-literatuur. Hilversum, 1991, pp. 178-181.

H. Westgeest, [boekbespreking van] Jacob van Maerlant, Het boek der natuur. Samenstelling en vertaling Peter Burger (Griffioen­reeks, Amsterdam, 1989). In: Literatuur 8 (1991), pp. 328-329. Klik hier

J.P. Westgeest, “Tegenstrijdigheden: toeval of verwantschap? Over de handschriftenfiliatie van Der naturen bloeme”. In: De Nieuwe Taalgids 86 (1993), p. 149-169. Klik hier

J.P. Westgeest, [boekbespreking van] M. van der Voort, Van serpenten met venine: Jacob van Maerlant's boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien. Middeleeuwse studies en bronnen 34. (Hilversum, 1993). In: Tijdschrift voor Neder­landse taal- en letterkunde 111 (1995), pp. 255-257.Klik hier

H. Westgeest, “Dichterlijk spel op het schaakbord. Over de schaakbordgedichten uit de 15de tot en met de 17de eeuw”. In: Bzzletin 233 (1996), pp. 10-19. Klik hier

J.P. Westgeest, “Zeven verborgen Marialoven van Anthonis de Roovere”. In: Jaarboek De Fonteine (1995-1996), pp. 11-28. Klik hier

J.P. Westgeest, “De Trierse fragmenten van Der naturen bloeme.” In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 113 (1997), pp. 317-335. Klik hier

H. [lees: J.]P. Westgeest, “De illustraties in de Der Naturen Bloeme-handschriften”. In: Jacob van Maerlants “Der naturen bloeme”. Vorläufer – Redaktionen – Rezeption. Herausgegeben von A. Berteloot und D. Hellfaier. Münster, New York, München, Berlin. Niederlande-Studien 23 (2000), pp. 153-164.

J.P. Westgeest, “De Leidse lapidariumfragmenten: delen van Maerlants cortten lapydarys?” In: Queeste 8 (2001), pp. 1-26. Klik hier

J.P. Westgeest, [boekbespreking van] M. van der Voort, Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme. Middeleeuwse Studies en Bronnen LXXV. Hilversum, 2001. Dissertatie Leiden. In: Tijdschrift voor Neder­landse taal- en letterkunde 118 (2002). Web 98-102. Klik hier

J.P. Westgeest, De natuur in beeld. Middeleeuwse mensen, dieren, planten en stenen in de geïllustreerde handschriften van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme. (Typoscript). [Leiden, 2006]. Diss. Leiden. Te versch.

H. Westgeest, "Twee verschillende beestenboeken". [boekbespreking van] J. C. Szirmai en R. Lops, Twee middeleeuwse beestenboeken. Het Beestenboek van Pierre de Beauvais & Het Beestenboek van de Liefde van Richard de Fournival. Hilversum, 2005. In: Madoc 20 (2006), p. 169-171. Klik hier


Muziek

H. Westgeest, “Ghiselin Danckerts’ Ave maris stella: The Riddle Canon Solved”. In: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 36 (1986), pp. 66-79.

H. Westgeest, Elgars Enigma-variaties. Het raadsel opgelost. Leidschendam-Voorburg, Corbulo Press, 2007.

H. Westgeest, “Elgars Enigma Variations: de Pathetique-theorie in het kort’. Klik hier