Home Page Image
 
 
 

Publications

Lexicography

Woordenboek der Nederlandsche Taal. Entries in the volumes XII-4 (1972-1981), XVII-3 (1975-1984), XIX (1959-1982), XX-1 and 2 (1982-1988), XXII-1 (1972-1987), XXIII t/m XXVIII (1974-1996), XXIX (1996-1998), Aanvullingen I-III (2001).

J.P. Westgeest, “Over een etymologie van de oude rechtsterm verlagen ‘ruilen' ". In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 110 (1994), pp. 141-144. Click here

M. Mooijaart and H. Westgeest, “Terminology and the Woordenboek der Nederlandsche Taal”. In: Willy Martin e.a., Euralex 1994 Proceedings. Papers submitted to the 6th EURALEX International Congress on Lexicography in Amsterdam, The Netherlands. pp. 555-564. Click here

M. Mooijaart and H. Westgeest, “Muziek in de kathedraal. De muzikale vakwoordenschat in het Woordenboek der Nederlandsche Taal”. In: Trefwoord 11 (1996), pp. 53-69. Click here

E. Beijk and H. Westgeest, “Woorden maken van werk. Over het eerste lid in de werk-samenstellingen”. In: Het grootste woordenboek van de wereld. Een kijkje achter de kolommen van het WNT. Leiden, 1998, pp. 175-187.

H.A.C. Lambermont and J.P. Westgeest, “”Een merkwaardig geval van plagiaat”. Over ‘dubbele’ citaten in het WNT-materiaal”. In: Het grootste woordenboek van de wereld. Een kijkje achter de kolommen van het WNT. Leiden, 1998, pp. 237-257.

Literature/philology

J.P. Westgeest, “Casteleins code gekraakt”. In: De Nieuwe Taalgids 80 (1987), pp. 111-124. Click here

J.P. Westgeest, [review of] Traude-Marie Nischik, Das volkssprachliche Naturbuch im späten Mittelalter. Sachkunde und Dinginterpretation bei Jacob van Maerlant und Konrad von Megenberg (Tübingen, 1986). In: De Nieuwe Taalgids 83 (1990), pp. 453-457. Click here

J.P. Westgeest, “Maerlant bij de dokter: het dichterlijk gewaad gaat uit”. In: W.P. Gerritsen e.a., Een school spierinkjes. Kleine opstellen over Middelnederlandse artes-literatuur. Hilversum, 1991, pp. 178-181.

H. Westgeest, [review of] Jacob van Maerlant, Het boek der natuur. Samenstelling en vertaling Peter Burger (Griffioen­reeks, Amsterdam, 1989). In: Literatuur 8 (1991), pp. 328-329. Click here

J.P. Westgeest, “Tegenstrijdigheden: toeval of verwantschap? Over de handschriftenfiliatie van Der naturen bloeme”. In: De Nieuwe Taalgids 86 (1993), pp. 149-169. Click here

J.P. Westgeest, [review of] M. van der Voort, Van serpenten met venine: Jacob van Maerlant's boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien. Middeleeuwse studies en bronnen 34. (Hilversum, 1993). In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 111 (1995), pp. 255-257. Click here

H. Westgeest, “Dichterlijk spel op het schaakbord. Over de schaakbordgedichten uit de 15de tot en met de 17de eeuw”. In: Bzzletin 233 (1996), pp. 10-19. Click here

J.P. Westgeest, “Zeven verborgen Marialoven van Anthonis de Roovere”. In: Jaarboek De Fonteine (1995-1996), pp. 11-28. Click here

J.P. Westgeest, “De Trierse fragmenten van Der naturen bloeme.” In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 113 (1997), pp. 317-335. Click here

H. [read: J.]P. Westgeest, “De illustraties in de Der Naturen Bloeme-handschriften”. In: Jacob van Maerlants “Der naturen bloeme”. Vorläufer – Redaktionen – Rezeption. Herausgegeben von A. Berteloot und D. Hellfaier. Münster, New York, München, Berlin. Niederlande-Studien 23 (2000), pp. 153-164.

J.P. Westgeest, “De Leidse lapidariumfragmenten: delen van Maerlants cortten lapydarys?” In: Queeste 8 (2001), pp. 1-26. Click here

J.P. Westgeest, [review of] M. van der Voort, Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme. Middeleeuwse Studies en Bronnen LXXV. Hilversum, 2001. Dissertatie Leiden. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 118 (2002). Web 98-102. Click here

J.P. Westgeest, De natuur in beeld. Middeleeuwse mensen, dieren, planten en stenen in de geïllustreerde handschriften van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme. (Typoscript). [Leiden, 2006]. Diss. Leiden. Te versch.

H. Westgeest, "Twee verschillende beestenboeken". [review of] J. C. Szirmai en R. Lops, Twee middeleeuwse beestenboeken. Het Beestenboek van Pierre de Beauvais & Het Beestenboek van de Liefde van Richard de Fournival. Hilversum, 2005. In: Madoc 20 (2006), pp. 169-171. Click here

Music

H. Westgeest, “Ghiselin Danckerts’ Ave maris stella: The Riddle Canon Solved”. In: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 36 (1986), pp. 66-79. Click here

H. Westgeest, Elgar's Enigma Variations. The Solution. Leidschendam-Voorburg, Corbulo Press, 2007.

H. Westgeest, “Elgar's Enigma Variations: the Pathetique theory in brief’ Click here